VOCs蓄热氧化焚烧炉

2024/4/19

绿景

 

810

技术原理:

       涂装喷涂和烘干设备的废气及石油化工、医药等行业散发的有害气体利用RTO或者TO废气焚烧炉上的辅助燃烧器燃烧所发生热量,把可燃的有害气体的温度提高到反应温度,从而发生氧化分解。具有对有机废气中含水溶性或粘性物质及高分子物质的气体净化显著的特点。同时增加换热设备,达到余热回用、节省能源的目的。


产品特点:

       1.VOCs去除效率高,一般>99%;
       2.蓄热效率>95%;
       3.可处理多种组分,几乎所有有机废气;
       4.合适废气浓度下,可实现自供热操作;
       5.风量:1000~1000000Nm³/h;
       6.组分复杂,不具有回收价值,难重复利用;
       7.浓度:浓度<25%LEL。
TOP